تخفیف ویژه!
کد شناسه :314160

پايان دموكراسي

370,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

ديويد رانسيمن در کتاب تفکربرانگيز پايان دموکراسي از به سرآمدن دوران دموکراسي و يک فاجعه صحبت کرده است. رانسيمن از طرفداران اين ايده است که دموکراسي به دلايلي در جهان رو به افول است. دلايلي مانند شبيه‌سازي زيستي بدين معنا که دموکراسي نيز مانند هر پديده? ديگر، دوران کودکي و شکوفايي و ميانسالي و فرسودگي دارد، موفقيت دموکراسي که خود عامل اصلي شکست دموکراسي دانسته مي‌شود، بدين معنا که پس از چند نسل موفقيت و کارآمدي، مردم کشورهاي پيشرفته و دموکراتيک تصور مي‌کنند که هيچ خطري نمي‌تواند دموکراسي را تهديد کند و دموکراسي در برابر همه? آسيب‌ها مصون است و اين که هنوز نگاه‌ها درباره? تهديد دموکراسي به سمتِ روش‌هاي کلاسيک مانند کودتاي نظامي و تقلب انتخاباتي است، در حالي‌که عمر اين روش‌ها ديگر پايان يافته و چندين دهه است که قابل استفاده نيستند. درباره کتاب پايان دموکراسي رانسيمن در کتاب پايان دموکراسي به دنبال پاسخ دادن به اين پرش است که که در جهان امروز چه چيزهايي دموکراسي را تهديد مي‌کند و از ميان تهديداتي که عنوان مي‌شود، کدام‌يک جدي و يا جدي‌تر است. چرا در سرزمين‌هايي که دموکراسي سال‌هاست مستقر شده و جا افتاده، نيروهاي راست افراطي يا پوپوليست تا اين اندازه قدرت گرفته‌اند؟ آيا وضعيت شبيه آلمان در ???? است که دموکراسيِ به ظاهر ريشه‌دار و با ثباتي به سرعت در دام فاشيسم افتاد و مهيب‌ترين فاجعه? تاريخ را رقم زد؟ آيا بي توجهي به تغييرات اقليمي فاجعه‌اي بزرگ‌تر را رقم خواهد زد تا دموکراسي در برابر مشکلات پديد آمده جايگاه خاصي نداشته باشد؟ آيا پيشرفت پرشتاب فناوري جامعه را به سمتي خواهد برد که دموکراسي ديگر قادر به مديريت جامعه نباشد؟ ديويد رانسيمن در اين کتاب در چهار فصل به اين سوالاتي از اين دست پاسخ مي‌دهد. کتاب پايان دموکراسي با توصيفي از کودتا به‌روش قديم و انواع جديد آن شروع مي‌شود. کودتا آشکارترين دشمن دموکراسي است که با هدف صريح و روشنِ نابودي دموکراسي به وقوع مي‌پيوندد. فصل دوم به موضوع تأثير فجايع انساني و محيطي بر دموکراسي مي‌پردازد. اگر جوامع دموکراتيک قادر نباشند در برابر تهديدات مهلک مانند جنگ اتمي و تغييرات محيط زيست و روبات‌هاي قاتل، برنامه‌ريزي درستي داشته باشند، اداره? جامعه? انساني به دست نيروهاي تماميت‌خواه و مستبد خواهد افتاد. فصل سوم پايان دموکراسي به خطر اسير شدن انسان در دست فناوري‌هاي بسيار پيشرفته اشاره دارد. هنوز تا احتمال حکومت روبات‌ها فاصله‌اي زياد داريم و شايد هيچ‌گاه چنين نشود. ولي در سطوح پايين‌تر، فناوري‌ها روزبه‌روز تصميماتي را از طرف ما مي‌گيرند که اگر به هر دليل در اين امر مسامحه کنيم ممکن است وضعيت از کنترل خارج شود. فصل چهارم به جايگزين‌هاي دموکراسي اختصاص دارد. در پايان نيز به احتمال و نحوه? پايان دموکراسي و راه‌حل احتمالي اشاره مي‌شود. خواندن کتاب پايان دموکراسي را به چه کساني پيشنهاد مي‌کنيم؟ علاقه‌مندان به جامعه‌شناسي و علوم سياسي، به‌ويژه مکاتب سياسي را به خواندن پايان دموکراسي دعوت مي‌کنيم. جملاتي از کتاب پايان دموکراسي وقتي دموکراسي شکست مي‌خورَد، معمولاً انتظار داريم سروصدايي زياد به پا شود. شکست دموکراسي واقعه‌اي همگاني است. در تاريخ معاصر به حد کافي با آن آشنا هستيم و به‌راحتي شيوه‌ها و اَشکال آن را تشخيص مي‌دهيم. در چهارگوشه? جهان، بارها مشعل دموکراسي خاموش شده و ما دقيقاً مي‌دانيم چگونه. مثال تاريخي زير به روشن شدن مطلب کمک مي‌کند: هيچ اعلان قبلي وجود نداشت. نيمه‌شب، تانک‌ها شهر را به تسخير درآوردند. سربازها براي کنترل نقاط حساس ارتباطي مانند راديو، تلويزيون و ادارات پست و تلفن اعزام شدند. نخست‌وزير بازداشت شد. رقيب او که انتظار مي‌رفت در انتخاباتِ پيشِ رو برنده شود نيز بازداشت شد. پارلمان و کاخ پادشاه به تسخير نظاميان درآمد. سربازان فهرست افراد خطرناک را دست به دست مي‌کردند تا بازداشت و زنداني شوند. فهرست کتاب پايان دموکراسي مقدمه? مترجم ?: کودتا ?: فاجعه ?: چيرگي فناوري ?: چيزي بهتر از اين؟ نتيجه: و بدين‌سان دموکراسي به پايان مي‌رسد سخن آخر: ?? ژانويه? ????