تخفیف ویژه!
کد شناسه :318195

اجتماعي سازي كاركنان با رويكرد اسلامي

160,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اجتماعي سازي يکي از وظايف مديريت منابع انساني است که در آن طي يک فرايند سعي ميشود، ضمن آشناسازي افراد با نقشهايشان، فرهنگ سازماني در آنها نهادينه شود. در اين نوشتار سعي شده است اين وظيفة مديريت منابع انساني با رويکرد اسلامي طرح و بررسي شود، که حاصل آن استخراج محتواي مورد تأييد ارزشهاي اسلامي و فرايند نهادينه کردن آنها در سازمانهاست.