تخفیف ویژه!
کد شناسه :318219

درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت

190,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

در اين اثـر 4 بخـشي نگارنده با ارائـه پـاره اي از ديـدگـاه هاي برجستة غرب در قلمرو فلسفه تعليم و تربيت، به بيان و طرح الگو و ساختار فلسفه تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام مي پردازد. مفهوم شناسي فلسفه تعليم و تربيت، مباني، اصول و روش ها در تعليم و تربيت، وجودگرايي و فلسفه تعليم و تربيت، خرده مکتب هاي فرونگر در فلسفه تعليم و تربيت و مباني و اصول تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام، فصل هايي از اين کتاب است. نوشتار حاضر در پي آن است تا با رويکردي آموزشي، گامي در راه بازشناسي و بازنمايي اصالت، هويت و فرجام انسان بردارد.