تخفیف ویژه!
کد شناسه :318304

امور فطري: شيوه هاي بازشناسي و اثبات واقع نمايي به همراه نقد و بررسي ...

120,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

"روش شناسي"، راههاي درست شناخت امور فطري را نشان ميدهد و با «تبيين ملاک صدق و واقع نمايي امور فطري» مي توان کارايي و ارتباط آنها با عالم واقع را ارزيابي کرد. اهميت اين دو مسئله در امور فطري چنان است که ميتوان گفت بدون تصميم گيري درباره آنها هرگونه پژوهشي در اين امر، تلاشي بي اساس به شمار مي آيد.