تخفیف ویژه!
کد شناسه :318340

بررسي و نقد مباني فكري و اعتقادي جريان شبه سلفي در ايران: با تاكيد بر آرا و عقايد مصطفي طباطبايي

380,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مصطفي طباطبايي يكي از آخرين چهرههاي پيرو عقايد شبهوهابي در ايران است. وي نمايندة جرياني است كه گرچه رسماً خود را مستقل از تشيع يا تسنن معرفي ميكند، بيشترين هجمهها را متوجه عقايد شيعيان ساخته است و از همان دريچة ديد وهابيون تكفيري، شيعه را تضعيف و نقد و تكفير ميكند.