تخفیف ویژه!
کد شناسه :318341

برنامه ريزي منابع انساني با رويكرد اسلامي

280,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

برنامهريزي منابع انساني، از وظايف مديريت منابع انساني و سرآغاز تصميمگيري در مورد افراد سازمان و چگونگي حضور آنهاست. اگر اين وظيفه بهنگام، سنجيده، كارآمد و مؤثر انجام شود، بهيقين وظايف ديگر مديريت منابع انساني، همانند گزينش، استخدام، حفظ و نگهداري و مديريت عملكرد به گونه مطلوب ايفا خواهند شد؛ لذا اين برنامهريزي اهميت ويژهاي دارد و از آنجا كه با رويكرد اسلامي، در اين زمينه كاري صورت نگرفته است، اهميت و ضرورت آن دوچندان ميشود.