تخفیف ویژه!
کد شناسه :318366

تربيت عبادي كودكان در اسلام: باتاكيد بر برنامه آموزشي

270,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

از آنجا که کتابهاي درسي نظام آموزشي و تربيتي کشور ما با نظام ارزشهاي ديني ارتباط وثيقي دارد، لازم است براي تأمين و تقويت سلامت معنوي دانشآموزان، برنامة درسي و آموزشي به سمتي پيش رود که پايبندي به ارزشهاي ديني را در آنان دروني سازد. کتاب حاضر شامل مباحثي در خصوص مراحل، اصول و شيوههاي ياددهي تکاليف عبادي و تقويت روح معنويت در کودکان است. اميد است مورد استفادة والدين و متصديان آموزشي و تربيتي قرار گيرد.