تخفیف ویژه!
کد شناسه :318380

جستارهايي در سياست هاي كلي نظام اداري با رويكرد اسلامي

190,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

رهبر فرزانه انقلاب اسلامي با بصيرت و شناخت کامل نسبت به مقتضيات زماني، سياستهاي کلي نظام اداري را در 26 بند براي تحول در نظام اداري مبتني بر فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در تاريخ 31/1/1389 به همة نهادها و قواي سهگانه کشور ابلاغ کردند. در همين راستا، کارگروه پژوهشي مديريت اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در اين کتاب به تبيين نظري ابعاد هفت موضوع برگرفته از سياستهاي کلي نظام اداري پرداخته است.