تخفیف ویژه!
کد شناسه :318408

درآمدي بر فلسفه حقوق

340,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در اين كتاب نويسنده ضمن تبيين حاكميت قانون ميكوشد تمايزات حكومت استبدادي و حاكميت قانون را تشريح كند و در 8 فصل با عناوين حاكميت قانون، حقوق و اخلاق، قانون اساسي، حقوق خصوصي، حقوق جزا، حقوق و اقتصاد، فمينيسم و حقوق و مطالعات انتقادي حقوق، سلسله مباحث و مباني فلسفه حقوق را در عناوين روشن و تعريف شدهاي پيگيري مي كند. نويسنده ضمن بررسي آراي افرادي مانند: هابز، آستين، كانت و ماديسون در موضوع آزادي از تقابل عدالت ذاتي با عدالت قانوني بحث مي كند سپس وارد مقوله هايي حقوقي تر شده و با ورود به قلمرو حقوق خصوصي و مسائلي چون قراردادها و مالكيت، رويكردهاي عيني و ذهني را در حقوق شبه جرم كاوش مي كند. فصل پنجم به بررسي مقوله حقوق جزا اختصاص دارد. نويسنده ضمن بررسي عدالت، مجازات و استحقاق مجرم به اجراي مجازات سعي مي كند رابطه حقوق و اقتصاد را در فصل ششم ارزيابي كند.