تخفیف ویژه!
کد شناسه :318443

شاخص و نشان تجاري صداقت در بازار اسلامي

140,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

نويسنده ابتدا در پيشگفتار و مقدمه به تعريف موضوع، صداقت، شفافيت، شاخص صداقت، ضرورت ها و روش پيشينه بحث را آغاز کرده و در فصل اول به شفافيت در اقتصاد متعارف اشاره مي کند. نويسنده سير تاريخي بحث و نداشتن تقارن اطلاعات در اين زمينه را برمي شکافد و راهبردهاي علامت دهي عرضه کنندگان، طراحي نهادها و مديريت و نظارت اطلاعات از سوي دولت را واکاوي مي کند. فصل دوم نيز مقدمه اي دارد که مفهوم بازار، جايگاه بازار در تمدن اسلامي، تطابق بازار با شرع، حاکميت ارزش ها و اخلاق اسلامي و صداقت بازار شکل گرفته در تمدن اسلامي در آن ارائه شده است. فصل سوم مفهوم و جايگاه صداقت در اقتصاد اسلامي است که معناي صدق در لغت، چيستي صدق منطقي و صدق اخلاقي در آن مطرح مي شود و نويسنده مفهوم صدق و صداقت را برمي شمارد و انواع صدق و کذب را از ديدگاه مرحوم نراقي بحث مي کند. مباني صداقت در اقتصاد اسلامي شامل چند موضوع است که توحيد محوري، آخرت گرايي، انسان اقتصادي و عرصه هاي صداقت و ابعاد ساختاري در آن مطرح مي شود. شاخص هاي زمينه ساز، شاخص هاي فرآيندي، قانونمندي و نظم، حاکميت اخلاق، مسائل امانتداري، انصاف و وفاي به عهد در فصل چهارم مطرح مي شود.