تخفیف ویژه!
کد شناسه :318461

عقل و روش پژوهش عقلي؛ گستره و محدوديت

250,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اصلي ترين منبع معرفت بشري، عقل، و مهم ترينِ روش هاي پژوهش براي دستيابي به معرفت، روش عقلي است. عقل کارايي بسياري در دستيابي انسان به معرفت دارد. بدين رو روش عقلي در پژوهش، قلمروي بس گسترده است و کارايي بسيار دارد. عقل بر اساس کاربرد يا اصطلاح ويژه ي آن در معرفت شناسي و منطق، از سويي منبع معرفت بشري و بلکه از مهم ترين راه ها يا منابع معرفت است، و از سويي ديگر، دليل عقلي، از دلايلي است که بخش گسترده اي از معرفت هاي بشري بدان مستند مي شود، و سرانجام از جهت سوم روش عقلي در کنار ديگر روش ها در دانش روش شناسي همواره مد نظر و کانون توجه است. در باب عقل و روش پژوهش عقلي، پرسش هاي بنيادي و ژرفي فراروي ماست که مسائل کتاب «عقل و روش پژوهش عقلي ـ گستره و محدوديت» از مهم ترين آنهاست: آيا منبع عقل، دليل عقلي و شيوه پژوهش عقلي مطلقاً و همواره و در همه موارد و ساحت ها معتبر است، يا اعتبار آن به قلمرو و ساحت هاي ويژه اي اختصاص دارد؟ اگر عقل محدوديت دارد، ملاک محدوديتش چيست؟ در آنجا که عقلْ معتبر و حجت است، مسئله چه ويژگي يا ويژگي هايي دارد که عقل، دليل عقلي و روش پژوهش عقلي در آن کارايي دارد؟ مي توان گامي به عقب برداشت و پرسيد اعتبار يا حجيت عقل به چه معناست؟ چرا عقل معتبر و حجت است؟ بلکه اصولاً عقل چيست و در معرفت شناسي چه معنايي از آن مي توان در نظر داشت؟ اين کتاب، اين مسائل را مي کاود و به پژوهش درباره ي چيستي عقل و روش عقلي، گستره، محدوديت و ملاک آن از نگاه عقل گرايان مي پردازد و در واکنش بدانها راه حل هايي پيش مي نهد. عناوين فصول کتاب به شرح ذيل است: فصل اول: عقل و روش عقلي؛ چيستي فصل دوم: عقل و روش عقلي؛ اعتبار يا حجيت فصل سوم: محدوديت هاي عقل يا روش پژوهش عقلي فصل چهارم: گستره و محدوديت عقل؛ ملاک آن