تخفیف ویژه!
کد شناسه :318465

عوامل همبستگي و گسستگي ايرانيان

290,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در کتاب حاضر تلاش شده با بررسي دو دوره تاريخي صفويه و قاجاريه، علل و عوامل "همبستگي" و "گسستگي" در ميان ايرانيان شناسايي شوند، سپس با تعميم آن عوامل به شرايط امروز، راه‌هاي برون رفت از برخي گسستگي‌هاي فعلي در جامعه ايراني روشن شود. کتاب از سه فصل تشکيل شده است. در فصل اول، مفاهيم و ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي اجتماعي مختلف درباره عوامل همبستگي و گسستگي مطرح مي‌شود. در فصل دوم، عوامل همبستگي‌ اجتماعي در دوران صفويه جستجو مي‌شود. در فصل سوم چگونگي و رشد عوامل تهديد همبستگي اجتماعي در دوره قاجار شناسايي مي‌شوند. در اين بررسي عوامل داخلي و خارجي، هر دو مورد توجه قرار گرفته‌اند. در بخش نتيجه‌گيري، نويسنده تلاش کرده در يک مقايسه تطبيقي با جامعه موجود، از آن تجربه‌ها براي شرايط حال استفاده کند. در پايان فهرست منابع آمده است.