تخفیف ویژه!
کد شناسه :318488

گنجينه معرفت جلد چهارم: فلسفه علم كلام (مجموعه مقالات)

430,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

با آثاري از: علي رباني گلپايگاني - محمد حسين زاده - محمد ايزدي تبار - حسن يوسفيان و ... فلسفههاي مضاف به پژوهشهاي فلسفي و عقلاني گفته ميشود که به يک موضوع و يا با نگاهي درجه دوم به يک علم ميپردازند. بنابراين، اين فلسفهها گاهي همچون اثر پيشرو، مضاف به يک علماند و گاه مضاف به موضوعاتي که علوم بدان ميپردازد. پرداختن به فلسفه علوم سبب ميشود شناخت کافي از جوانب گوناگون علوم بهدست آيد و در پرتو آن ثمراتي در عرصههاي تعليم، تعلّم، يافتن آسيبها و توليد علم حاصل شود. فلسفه علم کلام نيز دانش نوپايي است که بالندگي آن، شناخت آسيبها و ايجاد تحول در علم کلام، متناسب با شرايط کنوني را نويد ميدهد. آنچه در اين مجموعه ارائه ميشود بخشي از مباحث مطرح در "فلسفه علم کلام"، همچون چيستي علم کلام، تاريخچه و تطورات آن، گرايشهاي گوناگون در کلام، روششناسي کلام و رابطه متقابل ميان کلام و فلسفه اسلامي است.