تخفیف ویژه!
کد شناسه :318497

گوهر اديان الهي از منظر علامه طباطبايي(ره)

260,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

هرچند سخن از "اديان آسماني" کموبيش معنايي از تکثّر را در خود پنهان دارد، اما حقيقت اين است که دين الهي همواره از گوهري يگانه برخوردار بوده و هست، و مرزبنديهاي موهومي که امروز در ميان پيروان اديان مشاهده ميشود همگي ساخته و پرداخته انحرافات بوجود آمده در آن حقيقت واحد است. مؤلف در اين کتاب ديدگاه علامه طباطبايي(ره) را به عنوان مفسري بزرگ و دينشناسي ژرفانديش بررسي نموده و از اين منظر موفق به ارائه تبييني جامع و تازه در اين موضوع شده است.