تخفیف ویژه!
کد شناسه :318536

نظريه نصب الهي امام معصوم در تاريخ تفكر اماميه

890,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

آموزه نصب الهي امام بهعنوان حاکم سياسي و پيشواي ديني، از باورهاي راسخ اماميه است. اثبات پشتوانه تاريخي براي اين باور بنيادين چه بسا ضروريتر از پردازش کلامي آن باشد. در اين کتاب، با روش توصيفي ـ تحليلي و با بررسي شبهات تاريخي، ديدگاه اهلبيت(ع) و بزرگان اماميه درباره اين موضوع، نقل و تبيين شده است.