تخفیف ویژه!
کد شناسه :318574

آثار اين جهاني ايمان به غيب

16,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب پژوهشي در باب کلام اسلامي است که به بررسي آثار ايمان به غيب در زندگي دنيوي مي پردازد. در اين کتاب، ابتدا به کلياتي درباره ايمان نظير: معناي ايمان، رابطه ايمان با کفر، اسلام، علم و عمل و نيز درجات ايمان اشاره شده است. سپس در فصلي جداگانه از غيب به عنوان متعلق ايمان ياد کرده و به معنا و مصاديق غيب و اثبات آن همت گماشته شده است. همچنين، در فصل سوم به آثار اين جهاني ايمان به غيب با تأکيد بر آثار فردي و اجتماعي و نيز نقش ايمان به معاد در زندگي فردي و اجتماعي انسان اشاره شده است.