تخفیف ویژه!
کد شناسه :318613

ابعاد بين المللي رفتار سازماني

47,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بررسي تأثير فرهنگ بر مديريت سازماني و مراحل گسترش سازمان‏ها و عوامل مؤثر مديريت صحيح جهاني و ابعاد بين‏المللي رفتار سازماني است. در اين کتاب، نويسنده ابتدا تحت عنوان «تأثير فرهنگ و سازمان‏ها» در سه فصل به بيان اهميت راهبرد مديريت جهاني، بررسي مراحل گسترش سازمان‏ها و توضيح مديريت ميان فرهنگي و تعريف فرهنگ مي‏پردازد، سپس نحوه جداسازي فرهنگ‏ها از يکديگر و چگونگي تأثير آنها بر سازمان‏ها را تبيين نموده است. در بخش دوم با عنوان «مديريت تنوع فرهنگي» به بررسي راهبردهاي ايجاد هم نيروافزايي فرهنگي، گروه‏هاي چند فرهنگي و تأثير تنوع فرهنگي بر اين گروه‏ها پرداخته و نحوة مديريت کردن گروه‏هاي داراي تنوع فرهنگي را تشريح مي‏کند. در بخش ديگري از کتاب تحت عنوان «مديريت مديران جهاني» نحوة ورود به فرهنگ بيگانه و لزوم برگشت به کشور خودي و ورود دوباره به حرفة خويش را توضيح داده و سرانجام با بررسي مشکلات زندگي مديران جهاني از ديدگاه خود و همسران آنان به آسيب‏شناسي مديريت‏هاي کلان در عرصه جهاني پرداخته است.