تخفیف ویژه!
کد شناسه :318630

اخلاق جنگ و صلح در اسلام

30,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب از 200 منبع معتبر روايي، تفسيري، فقهي، اخلاقي، تاريخي و عرفاني شيعه و سني استفاده کرده و آموزه هاي اخلاقي اسلام درباره جنگ و صلح را توضيح داده است. مسائلي که محتواي کتاب «اخلاق جنگ و صلح در اسلام» است عبارتند از: - مفهوم شناسي واژه هاي مرتبط با اخلاق جنگ و صلح (اخلاق، جهاد، قتال و مقاتله، حرب، جنگ، صلح و سلم) - کليات مباحث جنگ و صلح در اسلام (جايگاه جنگ در اسلام، انواع جنگ در اسلام، اصالت جنگ يا صلح در اسلام و اهداف جنگ در اسلام) - آموزه هاي اخلاقي اسلام پيرامون جنگ (روابط اخلاقي مسلمانان با خداي خود در جنگ، روابط اخلاقي مسلمانان با يکديگر در جنگ، روابط اخلاقي مسلمانان با دشمن در جنگ، و روابط اخلاقي مسلمانان در رابطه با محيط زيست در جنگ) - آموزه هاي اخلاقي اسلام پيرامون صلح (روابط اخلاقي مسلمانان با يکديگر در زمان صلح، و روابط اخلاقي مسلمانان با دشمن در صلح)