تخفیف ویژه!
کد شناسه :318638

اخلاق ژنتيك از ديدگاه قرآن و اهل بيت (عليهم السلام)

49,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

* اثر شايسته تقدير در نوزدهمين دوره کتاب فصل جمهوري اسلامي ايران * * اثر شايسته تقدير در چهاردهمين همايش کتاب سال حوزه * اخلاق ژنتيک، حوزه اي از اخلاق کاربردي است که به حل و فصل مسائل اخلاقي بغرنجي مي پردازد که دستاوردهاي جديد فناوري ژنتيک ايجاد کرده است. اخلاق ژنتيک همچون اخلاق زيستي مسائلي را در زمينه زمان آغاز حيات مطرح مي کند؛ اما از انجا که شامل تحقيقاتي در اعمال پزشکي مبتني بر علم ژنتيک است، مي تواند نقاط مشترکي نيز با اخلاق پزشکي داشته باشد. در حقيقت مي توان گفت دانش ژنتيک در حوزه اخلاق پزشکي، به تبع پيدايش شيوه هاي نوين، باعث پررنگ تر شدن برخي مسائل اخلاقي رايج در حوزه پزشکي شده و در حوزه اخلاق زيستي به تبع مهندسي ژنتيک سلول هاي جرم لاين، مسائلي را ايجاد کرده که پشينه اي در اين حوزه ندارد. همين دليل اخلاق ژنتيک، يکي از ناب ترين موضوعات پژوهشي به شمار مي آيد. بخش اول از دو فصل تشکيل شده و دربردارنده کلياتي درباره محتواي کتاب و نيز گزارشي از موضوع، تاريخچه و روش اخلاق کاربردي است؛ بخش دوم، به بررسي مهم ترين مسائل اخلاقي در ژنتيک پزشکي، و به طور مشخص دو حوزه مهم آن، يعني آزمايش هاي ژنتيک و مشاوره ژنتيک، اختصاص دارد. بخش سوم اين کتاب به پيامدهاي مهندسي ژنتيک انساني و تأثيرهاي دست کاري ژنوم انساني بر ماهيت انسان و جنبه هاي شخصيتي وي مي پردازد. هدف اصلي نويسنده ارائه ارزيابي و بررسي اخلاقي مهم ترين مسائل جاري در ژنتيک بر اساس نظريه اخلاقي اسلامي و با استفاده از اصول کلي موجود در منابع اسلامي است.