تخفیف ویژه!
کد شناسه :318640

اخلاق و مديريت

21,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

همايشــي تخصــصي با موضـوع «اخـلاق و مديـريت» با هــمت گـروه مديريت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميـني(ره) در بيستم اسفــندماه سال هــزار و سيـصد و هشــتاد و هـشت برگزار شد كه كتاب پيشرو يکي از دستاوردهاي آن است.