تخفیف ویژه!
کد شناسه :318652

لئو اشتراوس و فلسفه سياسي اسلامي

60,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

* کتاب برگزيد? جشنواره بين المللي امام خميني ره در تاريخ سوم بهمن (1392) * * کتاب شايسته تقدير در همايش کتاب سال جمهوري اسلامي ايران (1387) * فلسف? سياسي اسلامي پيوندي دو سويه با آموزههاي اسلامي و افلاطوني دارد. آموزههاي اسلامي، بر خلاف مسيحيت، ايمان صرف نيست بلکه مبين نظم سياسي مطلوب است. آموزههاي افلاطوني، هماهنگي بسياري با شريعت اسلامي دارد؛ فيلسوفان سياسي اسلامي با الگو برداري از آن به تبيين فلسفي وحي و نبوت و نظام سياسي مطلوب آن پرداختند تا اعتقاد خويش را به معرفت تبديل کنند. از آنجا که شريعت اسلامي با سياست و حکومت درهم تنيده است، رشته فلسفي که به دين و آموزههاي اسلامي ميپردازد، بر خلاف مسيحيت «فلسفه دين» نيست، بلکه «فلسفه سياسي» است.