تخفیف ویژه!
کد شناسه :318683

الهيات پست ليبرال بررسي ماهيت آموزه هاي ديني از منظر جرج ليندبك

25,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

موضوع کتاب، نقد و بررسي الهيات پست ليبرال در آثار جرج ليندبک است. در فصل اول مباحث مقدماتي شامل مفاهيم و کلياتي نظير پيشينه، اهداف و تعريف واژگان ارايه شده است. در فصل دوم مهم ترين اصول الهياتي ليندبک، که عمدتا با بهره گيري از برجسته ترين اثر وي يعني کتاب ماهيت آموزه، تبيين شده است. از نظر نويسنده، مباحثي مانند: رويکرد فرهنگي – زباني به دين، مساله صدق، تئوري قاعده و نگرش درون متني به دين از اساسي ترين مولفه هاي الهيات ليندبک به شمار مي روند. مولف در فصل سوم پس از تبيين اصول الهيات ليندبک، به نقد و بررسي آن ها پرداخته است.