تخفیف ویژه!
کد شناسه :318695

انقلاب اسلامي ايران؛ انقلاب بازگشت به سوي خدا

95,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين نوشتار پايبندي به آموزههاي اسلامي را بررسي ميكند كه عاملي اثرگذار بر شكلگيري و روند تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي است. در اين كتاب، كوشيديم با توجه به اوضاع قبل و بعد از انقلاب اسلامي، جايگاه اسلام را در مهندسي جامعه، ايجاد و مديريت انقلاب بررسي كنيم. اين اثر برخلاف بسياري از آثار علمي كه بر تحولات پيش از انقلاب اسلامي متمركز است، به تحولات پس از انقلاب اسلامي نيز پرداخته است.