تخفیف ویژه!
کد شناسه :318740

بررسي معاد جسماني از ديدگاه ابن عربي و ملاصدرا

77,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اثر حاضر، مقايسه اي بين ديدگاه هاي عرفاني و فلسفي ملاصدرا و ابن عربي در مورد آموزه هاي دين اسلام در مورد معاد جسماني و اثبات آن است. در اين نوشتار ابتدا به بحث در مورد چيستي معاد و ديدگاه هاي فلاسفه مسلمان در اين باره پرداخته شده و سپس ديدگاه هاي اين دو انديشمند در اين زمينه مقايسه شده است. نگارنده مباني فکري مبتني بر معاد جسماني و مانند مباني انسان شناختي، مباني هستي شناختي، مباني جهان شناختي و معرفت شناسي مربوط به آن را بيان کرده و با توجه به ديدگاه اصالت وجود و حرکت جوهري، وحدت شخصيه وجود و تشکيک در وجود به نقد و ارزيابي ديدگاه هاي آنان در مورد هويت جسماني انسان در عوالم مختلف پرداخته و ويژگي هاي هريک از اين ديدگاه ها را بررسي نموده است.