تخفیف ویژه!
کد شناسه :318742

برزخ؛ پژوهشي قرآني و روايي

32,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

با آمدن مرگ، روح انسان به برزخ منتقل ميشود و تا قيامت در آنجا خواهد بود. نهتنها با ادله عقلي و شواهد تجربي وجود روح مجرد قابل اثبات است، بلكه از طريق آيات و روايات نيز ميتوان اصالت، استقلال و بقاي آن در برزخ را اثبات كرد. در برزخ انواع لذتها و رنجها وجود دارد. سؤال در برزخ، حيات برزخي، رؤيت فرشتگان، امكان ارتباط برزخيان با يكديگر از مباحث اصلي اين كتاب است.