تخفیف ویژه!
کد شناسه :318752

به پيشواز خورشيد غرب: گزارش سفر آيت الله مصباح يزدي به اسپانيا و آمريكاي لاتين

95,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب گزارشي تحليلي از سفر حضرت استاد مصباح يزدي به اسپانيا و چند کشور از منطقه آمريکاي لاتين مي باشد. در اين کتاب که گوشهاي از پهنه عظيم فعاليتهاي علمي، فرهنگي تبليغي آيت الله مصباح يزدي در سفرهاي خارج از کشور است، پس از ارايه متن پيام مقام معظم رهبري ـدامت برکاتهـ به اجلاس هزاره اديان که در مقر سازمان ملل برگزار شده، گزارش سفرها و ديدارهاي استاد و متن کامل سخنرانيها و گفتوگوهاي ايشان با شخصيتهاي مذهبي و علمي در 9 بخش گرد آمده است. بخش اول اين کتاب با عنوان سفر به آن سوي زمين، دربردارنده مقدمه، انگيزه تدوين کتاب، خورشيد در امريکاي لاتين، انگيزه سفر، نمونههاي برجستهاي از استقبال شخصيتهاي مختلف علمي و مذهبي از حضرت استاد، نمايهاي از بحثها و سخنرانيها، سؤالات مطرح شده در سخنرانيها، پيشنهادهاي علمي و عملي، تحليلي از سفر استاد و دورنماي اين کتاب ميباشد. گزارش سفر به اسپانيا در بخش دوم آمده که حاوي مباحثي از جمله آشنايي با کشور اسپانيا، تشکلهاي مسلمانان و مراکز شيعيان در اين کشور، و گزارش سفر به شهرهاي سويّا، کردبا، بارسلونا و بازگشت به مادريد است. بخشهاي سوم تا هشتم کتاب به گزارش سفر به کشورهاي مکزيک، کوبا، کلمبيا، برزيل، شيلي و آرژانتين، و ديدارها و گفتوگوهاي انجام شده در هر کشور اختصاص يافته و در انتهاي هر بخش نيز متن کامل سخنرانيها و مباحثات صورت گرفته در آن کشور تحت عنوان ضميمهها آورده شده که هر يک داراي نکات مهم و مفيد در موضوعات علمي، فرهنگي و اخلاقي است. بخش نهم کتاب با عنوان سخن پاياني به ارايه يک سخنراني از استاد بعد از سفر در جمع طلاب آمريکاي لاتين اختصاص يافته است. عنوان برخي از سخنرانيهاي ارايه شده در کتاب از اين قرار است: نقش معرفت، ايمان و محبت در تکامل حقيقي انسان؛ عزت اسلامي؛ رهبري، وحدت و استقامت رمز پيروزي و سعادت؛ تحولات فلسفه اسلامي از آغاز تا عصر حاضر؛ تکليف، مسئوليت و استقامت از ديدگاه اسلام؛ عرفان اسلامي: معرفت، محبت، و تقرب به خداوند؛ نهضت فکري و اخلاقي: وظيفة مشترک اديان توحيدي؛ بحثي در حقوق بشر از ديدگاه اسلام؛ اقتصاد اسلامي؛ پرستش خدا: اکسيري جاودانه؛ سير تحول در متدولوژي فلسفة اسلامي؛ عرفان از ديدگاه اسلام: از آشنايي تا مهرورزي؛ خودآگاهي و خداآگاهي؛ و خانواده از ديدگاه اسلام.