تخفیف ویژه!
کد شناسه :318788

پيش نيازهاي مديريت اسلامي

90,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر برگرفته از 13 جلسه سخنراني­ ارائه شده در کنفرانسي در دانشکده مديريت دانشگاه تهران است که علامه در پايان هر جلسه به پرسش­هاى حاضران پاسخ گفته­اند. محورهاي بحث در جلسات 13 گانه عبارتند از : بحث انسانشناسى به منزله مقدمه علم مديريت و ساير علوم انسانى، ضرورت وجود مباحث انسانشناسى در رشته مديريت، اسرار پيچيده روان و سؤالات بى جواب، ارتباط روح و بدن در قرآن، ويژگىهاى عمده روح به عنوان حقيقت انسان، مفهوم فطرت به مثابه يكى از مفاهيم كليدى در انسانشناسى اسلامى، نظام ارزشى اسلام، ويژگى تبيينپذيرى ارزشها به منزله مهمترين ويژگى نظام ارزشى اسلام، هدف از كسب ارزشهاى اخلاقى در اسلام و تطبيق ديدگاه مكاتب سودگرايى و لذتگرايى، نقد دو برداشت نادرست از «قرب»، فلسفة عرفان عملى، روابط ميان ارزشها و تأثير آنها بر يكديگر، تطبيق مديريت مادى و مديريت اسلامى و در نهايـت ارزيابـي بـرداشتهاى مختـلف از اصطلاح «مديريت اسلامى».