تخفیف ویژه!
کد شناسه :318789

پيشينه تاريخي گفت و گوي اسلام و مسيحيت با تاكيد بر ديدگاه شيعه و كاتوليك

35,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

امروزه در جهان اسلام و مسيحيت، نگاه خوش بينانه اي به ديالوگ وجود دارد و وظيفه مومنان هر دو دين، اين است که با گفت و گوي اصولي، رعايت شرايط و ضوابط و رفع موانع، و با فراموشي گذشته، به دنبال درک صحيح و شناخت و احترام متقابل باشند تا از اين رهگذر بتوانند بر بسياري از مشکلات جهان فائق آيند.هم اکنون تبليغات جهان غرب، عليه اسلام بسيار زياد است و معمولا دين اسلام را دين شمشير و خشونت معرفي مي کنند و تنها راه مبارزه با اين شيوه گفت و گو است. مي توان گفت و گو را در اين دو زمينه انجام داد: الف) بحث و مناظره به منظور توجيه ادعاهاي ديني ب) مذاکره و گفت و گو با هدف همکاري و حل مسايل اجتماعي و سياسي بين اسلام و مسيحيت. هر دو روش در سيره پيامبر(ص) و جانشينان ايشان وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. بيشتر موارد تا قرن کنوني درباره موضوع نخست بود و بسياري از گفت و گو ها براي بحث بر سر مدعاهاي ديني دو طرف بود، اما در قرن اخير، بيشتر نگاه ها در مورد موضوع دوم است. بنابراين، اهميت گفت و گو در اين قرن، نمود بيشتري دارد. هدف از تدوين اين نوشتار، بيان اهميت گفت و گو و معرفي اسلام به عنوان دين طرفدار گفت و گو است و اميد است بتواند با ذکر مباني و موارد گفت و گو تا حدودي اين اصل را ثابت کند که بر خلاف تبليغات غربي، اسلام دين گفت و گو است، نه خشونت و شمشير. اين کتاب پنج فصل دارد که در فصول مختلف آن به بيان گفت و گو هاي مسلمانان، معصومان و علماي شيعي از گذشته تا کنون با مسيحيان پرداخته است.