تخفیف ویژه!
کد شناسه :318792

تاثير اومانيسم بر بزرگان نهضت پروتستان و پيش گامان الهيات ليبرال

120,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بيشك يكي از عناصر و اركان اصلي تمدن مغربزمين اومانيسم است كه در عرصههاي مختلف زندگي بشري، ازجمله دين و الهيات، تأثيرات فراوان داشته است. اين پژوهش درصدد نشان دادن اثرگذاري اومانيسم بر الهيات جديد مسيحي با تأكيد بر بزرگان نهضت پروتستان (لوتر، كالون و زينگلي) و بر طلايهداران دوران مدرن (كانت و شلايرماخر) است.