تخفیف ویژه!
کد شناسه :318802

تاريخ فلسفه اخلاق غرب

22,500 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب را که مشتمل بر يک دوره تاريخ فلسفه اخلاق غرب از پيش از سقراط تا پايان فلسفه قرن بيستم است، دوازده تن از برجسته ترين تاريخ نگاران به طور تخصصي در حوزه فلسفه اخلاق نگاشته اند، و لارنس سي. بکر آن را ويراستاري نموده است. آقاي دکتر لگن هاوسن در توصيف اين کتاب چنين مي گويند: «مطالب اين کتاب نمايانگر آشنايي با پويايي تاريخ انديشه غرب در هر دوره است و در اين جهت هيچ يک از تاريخ هاي جامع فلسفه اخلاق، هماورد آن نيست. هر کس مايل است با تاريخ فلسفه اخلاق غرب آشنا شود، منبع و مرجعي بهتر از اين کتاب نمي يابد».