تخفیف ویژه!
کد شناسه :318812

تبيين جامعه شناختي مهريه در نظام حقوقي خانواده در اسلام

59,500 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در کتاب حاضر نخست موقعيت، جايگاه، اهميت و اعتبار "مهر" يا "مهريه" از منظر آيات قرآن، احاديث و روايات بحث و بررسي شده، سپس مطالبي در باب مشابهت هاي "مهريه" در ساير نظام هاي حقوقي به طبع رسيده است. در ادامه آراي متفکران مسلمان در خصوص فلسفه وجوب اين حق مالي در نظام حقوقي اسلام و نيز نقش و تاثير آن در تامين اهداف مورد نظر از تشکيل خانواده بررسي شده است. بخش هايي از کتاب نيز به بررسي تحليلي آراء و نظرياتي در باب جايگاه حقوقي، آثار و کارکردهاي فردي و اجتماعي اين پديده اختصاص يافته است.