تخفیف ویژه!
کد شناسه :318831

تشيع و مدرنيته در ايران معاصر جلد دوم

65,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب، بخش دوم مقالات همايش تشيع و مدرنيته در ايران معاصر است که توسط «معاونت پژوهش و گروه تاريخ انديشه معاصر موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني» برگزار شده است. هدف نويسندگان ارائه آرايي درباره نسبت تشيع و مدرنيته در تاريخ معاصر ايران است. مقالات اين مجلد عبارتند از: *عقلانيت در انديشه شيعي و مدرن؛ *الگوي استعلايي «باز تاسيس تمدن ديني»؛ *منطق صعود و نزول فلسفه سياسي در اسلام و غرب؛ *مدرنيزاسيون تفکيکي؛ *موانع و عوامل دروني پذيرش مدرنيته در جوامع شيعي؛ *بررسي ديدگاه عرفي شدن تشيع در فرايند تجدد؛ *انديشه سياسي در آيينه قبض و بسط مدرنيته ايراني؛ *تحول و پيشرفت در ايران از نوگرايي شيعي تا مدرنيزاسيون غربي؛ *موضوع جريان مشروعه خواه حوزه نجف در برابر غرب.