تخفیف ویژه!
کد شناسه :318832

تشيع و مدرنيته در ايران معاصر جلد سوم

48,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب، پژوهشي است در قلمرو دين و مدرنيته در ايران که با تلاش پژوهشگران ارجمند گروه تاريخ و انديشه معاصر نگارش يافتـه است و هدف اصلي نويسندگان بررسي ديـدگاه هاي رايج در نسبت تشيع و مدرنيته در ايران معاصر است. در اين اثر ارزشمنـد مبـاحث ذيل طرح گرديـده است: بـررسي نظريه انحطاط و زوال انـديشه سياسي در ايران، بررسي و نقد نظريـه تمدن چنگيز پهلوان در تعامل با تمدن غرب، تقليـل گرايي و هويت سازي بـا محوريت تجدد، درک نامشروط از مشروطه ايـراني، بازسازي ليبراليسم در ايران، موج چهارم روشن فکري و ساحل پايدار سنت، چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت، تأملي بر نظريه بومي گرايي در تحليل انقلاب اسلامي ايران، نظريه فلسفه ذات و هويت ملي ايرانيان، عقلانيت در انديشه شيعي و مدرن، الگوي استعلايي «باز تأسيس تمدن ديني»، منطق صعود و نزول فلسفه سياسي در اسلام و غرب، مدرنيـزاسيون تفکيکي، موانع و عوامل دروني پـذيرش مدرنيـته در جوامع شيـعي، بررسي ديدگـاه عرفي شدن تشيع در فرايند تجدد، انديشه سياسي در آييـنه قبض و بسط مدرنيـته ايراني، تحول و پيشرفت در ايران از نوگرايي شيعي تا مدرنيزاسيون غربي، موضوع جريـان مشروعه خواه حوزه نجف در برابر غرب، نسبت تشيع بـا مدرنيته، مدرنيزاسيون و تجدد، نظام سياسي شيعي و راهبرد «قدر مقدور» در «دوران مدرن»، سير تکامل جامعه ايران در سايه مکتب تشيع و مواجهه با غرب مدرن، عقلانيت در اسلام و مدرنيته، نسبت دين و مدرنيته در انديشه روشن فکران ايراني و بالاخره اختلال روشن فکري ايران معاصر.