تخفیف ویژه!
کد شناسه :318862

جرعه اي از درياي راز

120,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

نوشتار حاضر، که بخشي از دروس اخلاق حضرت علامه مصباح است، در دو بخش تنظيم شده است: بخش نخست، که نوزده گفتار دارد، شرحي بر وصاياي امام باقر† به جابربنيزيد جعفي است. روايت مذکور در ابتداي اين بخش همراه با ترجمه ذکر شده است تا خواننده، تصوري کلي از فضاي حاکم بر روايت بهدست آورد و زمينة لازم را براي مطالعة شرح آن کسب کند. فرض مسئله در اين روايت انسان مؤمن است؛ اوست که در اين دنيا با نفسش درگير است و ميکوشد هر لحظه دشمنِ درونش را زمينگير و مغلوب کند؛ اما اين پرسش باقي است که چگونه بايد خودِ ايمان را حفظ کرد؟ و اساساً ايمان بر چه پايههايي استوار است؟ بخش دوم کتاب با شرح و بررسي حديثي از مولاي متقيان امير مؤمنان علي† دربارة ايمان، در هشت گفتار و با هدف تکميل مباحث پيشين و پاسخگويي به اين پرسش تهيه شده است.