تخفیف ویژه!
کد شناسه :318875

جهاني سازي فقر و نظم نوين جهاني (ويراست دوم)

35,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

امروزه كشورهاي دنيا را به دو گروه سلطهگر و تحت سلطه تقسيم ميكنند. در اين ميان، كشورهاي سلطهگر، همواره در پي نفوذ بيشتر در كشورهاي ديگر هستند و در اين راه، از مجامع و سازمانهاي بينالمللي و جهاني، مثل صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني نيز به سود خود بهره ميبرند. ميشل كاسادوفسكي، در اين كتاب، در شش بخش به بررسي نظام اقتصادي و سياسي كشورهاي گوناگون و نقش اين سازمانها در دگرگوني اقتصاد و سياست آنها به نفع كشورهاي سلطهگر ميپردازد. عنوان اين بخشها عبارت است از: فقر جهاني و اصلاحات اقتصاد كلان، شبهجزيره آفريقا، آسياي جنوبي و جنوب شرقي، آمريكاي لاتين، اتحاد جماهير شوروي و بالكان، و نظم نوين جهاني.