تخفیف ویژه!
کد شناسه :318876

جهاني شدن و تنوع يا وحدت فرهنگي: جامعه جهاني مهدوي

25,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر پژوهشي است در قلمرو جامعه شناسي که هدف اصلي نويسنده ترسيم فرهنگ در عرصه حکومت جهاني حضرت مهدي (عج) است. فرهنگ جهاني درعصر جهاني شدن، از مفاهيمي است که توجه بسياري از انديشوران را به خود جلب کرده است. در اين نوشتار، نويسنده در صدد آن است که با رويکرد اسلامي و با توجه به روايات عصر ظهور، فرهنگ جهاني را ترسيم کند؛ لذا ابتدا به توضيح مفاهيم پرداخته و سپس به توضيح مطالبي مانند ويژگي هاي جهاني شدن مهدوي و جهاني شدن و تکثر فرهنگي در جامعه مهدوي اشاره خواهد شد.