تخفیف ویژه!
کد شناسه :318883

چكيده پايان نامه هاي كارشناسي ارشد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره): جلد اول: الهيات و معارف

44,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

از وظايف اساسي مؤسسات پژوهشي ، اطلاع رساني از تحقيقات پژوهشگران است تا بدين وسيله افزون بر معرفي دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي، از کارهاي تکراري که سبب صرف هزينه هاي هنگفت و اضافي خواهد شد، جلوگيري شود. در جهت انجام اين وظيفه مهم، معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني تصميم به تهيه، تدوين و چاپ چکيده پايان نامه هاي دفاع شده دانش پژوهان کارشناسي ارشد گرفت. بر اين اساس، چاپ اول چکيده پايان نامه ها (جلد 1) در سال 1382 صورت پذيرفت که 255 چکيده پايان نامه کارشناسي ارشد رشته هاي دوازده گانه مؤسسه را که تا تاريخ اول شهريور سال 1381 از آن دفاع شده بود، دربرداشت. کتاب حاضر، مجموعه جديد اين پايان نامه ها در 6 جلد است که ويژگي هاي زير آن را با از کتاب قبل متمايز مي کند: 1. مجموعه حاضر، به صورت موضوعي تدوين شده است. 2. مجموعه جديد به روز شده و تمام پايان نامه هاي کارشناسي راشد دفاع شده تا پايان شهريور 138 را شامل مي شود. 3. هر چکيده، گزارشي اجمالي از پايان نامه و فصول مندرج در آن است که خواننده را با شماي کلي بحث آشنا ميسازد. 4. چکيده ها در هر مجموعه به صورت الفبايي بر اساس عنوان تنظيم شده است و در پايان نيز نمايه نام هاي استادان راهنما و مشاور آورده شده است. عناوين مجموعه ها و تعداد پايان نامه هاي هر مجموعه به شرح زير است: 1. مجموعه شماره 1 (الهيات و معارف اسلامي)، 165 چکيده؛ 2. مجموعه شماره 2 (علوم تربيتي، روان شناسي و جامعه شناسي)، 96 چکيده؛ 3.مجموعه شماره 3 (فلسفه و تاريخ)، 98 چکيده؛ 4. مجموعه شماره 4 (دين شناسي و علوم قرآني)، 90 چکيده؛ 5. مجموعه شماره 5 (اقتصاد و مديريت)، 42 چکيده؛ 6. مجموعه شماره 6 (حقوقو و علوم سياسي)، 41 چکيده.