تخفیف ویژه!
کد شناسه :318970

حضور زن در عرصه هاي اجتماعي-اقتصادي از نگاه آيات و روايات

50,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

استقبال گسترده و چشمگير زنان به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، از علم آموزي و افزايش جمعيت زنان فارغ التحصيل و توانمند در رشته هاي مختلف علمي از يک سو و تبليغات گسترده و بازار داغ اشتغال زنان به فعاليت هاي اجتماعي واقتصادي دربيرون ازمنزل از سوي ديگر، سبب حضور گسترده زنان و دختران درعرصه هاي گوناگون اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و استخدام آنها در مراکز علمي ، نهادها ، ادارات دولتي و شرکت هاي خصوصي گشته است؛ طبيعتا اين امر در نظام خانواده و روابط همسران و فرزندان تحولاتي را در پي داشته از اين روي ، مسئله حضور زنان در اجتماع ، مورد توجه انديشمندان اسلامي و عالمان حوزه نيز قرار گرفته است. در مورد حضور زن در اجتماع از ديدگاه اسلام ؛ پرسش هاي فراواني مطرح مي شود از جمله: - چگونگي و کيفيت حضور زن در اجتماع - چگونگي تعامل زن با ديگر افراد جامعه از جمله مردان نامحرم و ... کتاب حاضر در سه بخش به پرسش هاي مطرح شده ، پاسخ مي دهد: بخش نخست به حضور زن در جامعه از ديدگاه اسلام مي پردازد که خود شامل سه فصل مي باشد . بخش دوم به چگونگي برخورد و تعامل زن و مرد نامحرم در جامعه و محل کار اختصاص يافته که در دو فصل تنظيم گرديده و ارتباط گفتاري زن و مرد و ارتباط غير گفتاري آنان را در جامعه بررسي مي کند. بخش سوم که به فعاليت هاي اقتصادي زنان در اجتماع مي پردازد دربرگيرنده چهار فصل به شرح ذيل مي باشد: - ديدگاه اسلام در خصوص استقلال اقتصادي زن - اشتغال زنان در بيرون از خانه - آثار و پيامد هاي اشتغال زن در بيرون از خانه و نقد و بررسي آن - اولويت شغلي زنان با استفاده از آيات و روايات