تخفیف ویژه!
کد شناسه :318971

حق شرط بر اسناد حقوق بشر از ديدگاه حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل اسلام

49,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر مي کوشد به بحث تطبيقي درباره اعمال حق شرط نسبت به اسناد حقوق بشري بپردازد. از اين رو، اصلي ترين پرسش اين پژوهش به موارد اعمال حق شرط بر اسناد حقوق بشري از ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق اسلام با تکيه بر فقه اماميه مربوط است. از مجموع صد سندي که در اين زمينه تدوين يافته است، بيست و پنج سند، بيشترين بحث را به خود اختصاص داده اندکه تحقيق فعلي هم به همين اسناد مربوط مي شود. بررسي عملکرد دولت ها، اعتراض هاي وارد به آن ها و موارد تعارض اسناد با موازين فقهي، مباحثي هستند که زمينه را براي پاسخ گويي به سوال اصلي بحث فراهم مي کند.