تخفیف ویژه!
کد شناسه :318987

خانواده پويا جلددهم (مجموعه اي از پرسش ها و پاسخ هاي پيرامون خانواده)

10,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

آن چه پيش رو داريد مجموعه كتب خانواده پويا نام دارد كه از سلسله جلسات و نشست­هاي «اخلاق در خانواده» با موضوعات مهم اجتماعي و تربيتي در سال­هاي متمادي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به همت معاونت تربيتي فرهنگي مؤسسه برگزار شده است و اين كتب حاصل بياناتِ كارشناسان و اساتيد محترم مدعو در اين نشست­ها ميباشند كه به موضوعات مهم اخلاقي و اجتماعي پرداخته است. امروزه نظام خانواده با معضلات و پيچيدگي هاي خاصي مواجه است كه برخورد مناسب با آن معضلات ، جز از راه بينش مسير نيست ، بر اين اساس ارتقاي سطح آگاهي خانواده هااز مسايل مربوط به خانواده عامل بسيارمهمي در جهت كاهش اختلافات به شمار مي رود. كتاب فوق شامل مجموعه اي از پرسش ها و پاسخ هاي مناسب با آن پيرامون خانواده مي باشدكه پرسش هاي فوق متناسب با آسيب هاي اجتماعي و مشكلاتي كه امكان دارد براي خانواده اتفاق بيفتد و همچنين پاسخ هاي مربوط با توجه به آيات و روايات و اسناد معتبر تهيه و تنظيم شده است.