تخفیف ویژه!
کد شناسه :319041

درآمدي بر عرفان اسلامي

31,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر، متن فارسي برگرفته از سلسله سخنراني هاي حضرت آيت الله شيخ محسن اراکي (دامت برکاته) مي باشد که در بين سالهاي 1380- 1376 در دانشگاه لندن و برخي ديگر از دانشگاه هاي انگلستان در جمع دانشجويان و علاقه مندان به مباحث عرفان اسلامي ايراد شده است. در اين کتاب حضرت استاد (زيد عزّه) ابتدا به جايگاه عرفان در طبقه بندي علوم اسلامي مي پردازند و در ضمن مقصود از علوم اسلامي و وجوه اشتراک و اختلاف عرفان اسلامي با ديگر علوم را به خوبي تبيين نموده، سپس به وجوه اشتراک و اختلاف عرفان نظري با فلسفه و کلام اسلامي و همچنين عرفان عملي با فقه و اخلاق اسلامي مي پردازند و در ادامه به مباحثي چون اصول عرفان اسلامي و تاريخچه پيدايش آن و حدود و معيارهاي اصالت در عرفان اسلامي سخن مي گويند. در اين کتاب مطالبي در زمينه چيستي عشق و عشق در عرفان اسلامي و ويژگي انسان در سلسله مراتب عشق به تفصيل بيان شده است. در ادامه در خصوص تعريف ياد خدا و تبيين انواع آن و مراحل و مراتب ذکر مطالبي را بيان مي ­کنند. در پايان معظم له به شخصيت شمس مي­ پردازند و مطالبي همچون شمس از نگاه شمس و شمس در نگاه مولوي و شمس؛ ناشناخته آشنا را ذکر مي نمايند.