تخفیف ویژه!
کد شناسه :319049

درآمدي بر مباني جامعه شناسي اسلامي (كلامي - فلسفي)

38,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب پژوهشي در قلمرو «جامعه شناسي اسلامي» است. هدف اصلي نگارنده از تدوين اين اثر ارايه و تبيين محورهاي مباني کلامي ـ فلسفي جامعه شناسي اسلامي است. نوشتار حاضر در دو بخش و در قالب هشت فصل به نگارش درآمده است. در بخش اول مباني کلامي فلسلفي، جامعه شناسي و جامعه شناسي اسلامي مطرح شده است. در بخش دوم نيز مباني و پيش فرض هاي جامعه شناسي غربي، مباني معرفت شناسي، هستي شناسي، انسان شناسي و جامعه شناسي اسلامي و فلسفه اخلاق و جامعه شناسي اسلامي بررسي و تحقيق شده است. به باور نويسنده مباني نظري جامعه شناختي اسلامي، فرد مسلمان انديشمند را به سوي معرفت هماهنگ و جامع در عالم هدايت مي کند."