تخفیف ویژه!
کد شناسه :319077

درس نامه تفكر نقدي

70,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

تفكر نقدي يا روش نقد انديشه ها، درصدد است كه مواجهه اي عقلاني با انواع انديشه هاي بشري داشته باشد و با شيوه اي منطقي و منسجم صحت و سقم و قوت و ضعف انديشه ها را بررسي كند. در تفكر نقدي با چهار مرحله مواجه هستيم: يكم ايضاح مفهومي كه با مباحث تعريف مرتبط است، دوم كشف پيش فرضها، سوم مطالبه دليل و استدلال و بررسي آنها، چهارم كشف مغالطات. با سير در اين چهار مرحله داوري درباره انديشه ها و كشف نقاط و قوت و ضعف به ثمر مي نشيند.