تخفیف ویژه!
کد شناسه :319085

دين در نگاهي نوين: مناسبت دين و عرفان، عقل، علم و مدرنيته

25,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب پژوهشي درباره رابطه «دين با عرفان»، مدرنيته و علم است. نويسنده در بخش اول با بيان تفاوت عرفان ديني و عرفان سکولار به مقايسه تعاليم و دستورات عرفان ديني با عرفان سکولار و دين پرداخته است. به نظر وي عرفان سکولار با نگاهي مادي و تک بعدي به جهان مي نگرد و به معرفت حصولي تکيه دارد. رابطه «ايمان و عقلانيت» موضوع ديگر کتاب حاضر است. نگارنده در اين بخش با بررسي مفهوم ايمان در انديشه مسيحي و دين اسلام به طرح نظريات مختلف درباره نسبت دين و عقلانيت پرداخته و گرايش هاي فيلسوفان غربي مانند ايمان گرايي و عقل گرايي را مورد بررسي و نقد قرار مي دهد. معرفي مکاتب فلسفي و علمي و نظريات موجود درباره «نسبت علم و دين» مطالب بخش آخر کتاب را تشکيل مي دهد.