تخفیف ویژه!
کد شناسه :319099

راهكارهاي تضمين حقوق شهروندي در فقه اسلامي و قوانين افغانستان

75,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

صيانت از حقوق شهروندي از ويژگيهاي دولت قانونمدار است و دولت قانونمدار هم در فقه اسلامي و هم نظام سياسي جمهوري اسلامي افغانستان پذيرفته شده است. از همين رو، در هريک از آن دو راهکارهايي جهت تضمين حقوق شهروندي پيشبيني شده است که در نوشتار حاضر راهکارهاي مزبور با رويکرد قانوني ـ نهادي به شيوه تطبيقي بررسي شده است.