تخفیف ویژه!
کد شناسه :319119

ره يافت ها و ره آوردها: ديدگاه هاي حضرت آيت الله محمدتقي مصباح يزدي دفتر چهارم: قرآن، حديث، كلام، تا

260,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مجموعه مقالات رهيافتها و رهآوردها، بـازتاب بخشي از آرا، انديشهها و نوآوريهاي حضرت علامه مصباح يزدي در سير الهي و صيرورت "جهان نوري" شدن ايشان است. در جلد نخست اين مجموعه، مباحث مربوط به منطق، معرفتشناسي، فلسفه و فلسفه علم؛ و در جلد دوم مباحث مربوط به اخلاق، هنر و حقوق؛ و در جلد سوم مباحث مربوط به جامعهشناسي، علوم سياسي، مديريت و اقتصاد؛ و در جلد چهارم مباحث مربوط به قرآن، حديث، کلام وتاريخ اسلام ارايه شده است. به يقين درياي يافتههاي اين مجتهد فقه اکبر گستردهتر و ژرفتر از آن است که به سادگي بتوان آن را پيمود يا در آن غوص نمود و قلههاي سترگ انديشههايش چنان رفيع است که عقاب عقل را پروازها و پر ريختنها بايد، تا دامنههاي حيات بخش، زيبا و دل انگيزش را نظاره کند.