تخفیف ویژه!
کد شناسه :319126

روان شناسي رشد

340,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

روانشناسي رشد شاخهاي از علم روانشناسي است که به توصيف و تبيين تغييرات آدمي در زمينههاي جسمي، عاطفي، اجتماعي، اخلاقي، شناختي و مانند آن ميپردازد. گرچه روانشناسي رشد به تمام مراحل زندگي مربوط ميشود، اين کتاب ـ با الهام از آموزههاي ديني ـ بيشتر بر دوران پيشزادي تا جواني متمركز شده است. در اين کتاب ميآموزيم كه بر اساس شناخت انتظارات درست از مراحل رشد، در تربيت فرزندان خود، چگونه عمل كنيم.