تخفیف ویژه!
کد شناسه :319139

روش هاي تربيت اجتماعي در خانواده و شاخص هاي آن

110,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت تربـيت اجتماعي گامي فـراسوي توانمنـدسازي فرزنـدان در حوزه هاي گوناگون زندگي جمعي و نظام اجتماعي است. روش تربيت اجتماعي به معناي قواعد، راهها، کوششها و دستورالعملهايي است که مربي را در تحقق، اجرا و رسيدن به اهداف تربيت در اين ساحت كمك مي كند. نمونه هايي از اين اهداف عبارتند از: بهبود روابط در محيط خانوادگي، تحصيلي، تفريحي، شغـلي، و مشارکت فعـال در عرصههاي مختـلف اجتـماعي. اگر خانواده ها بـر اساس آموزه هاي اسلام وظيفه خود را در تربيت اجتماعي نسل نو، به درستي انجام دهند، به تدريج جامعه نمونه ديني شكل مي گيرد و الگوي سبك زندگي اسلامي محقق مي شود.