تخفیف ویژه!
کد شناسه :319140

روش هاي تربيت اخلاقي در الميزان

200,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

* اثر شايسته تحسين در هفدهمين دوره کتاب سال حوزه * تربيت اخلاقي (تزکي? نفس)، خود، هدفي است مياني براي رسيدن به هدف نهايي انسان، يعني قرب خداوند و قرار گرفتن در جوار او؛ و بر همين مبنا، علامه طباطبايي، محور الگوي تربيت اخلاقي انسان در قرآن را "توحيد" قرار داده است. پژوهش پيش روي کوشيده است ابعاد و مؤلفههاي اين الگو را از منظر علامه، بر مبناي تفسير گرانسنگ الميزان در قالب نظامي هماهنگ سامان دهد.