تخفیف ویژه!
کد شناسه :319155

سبك زندگي همسرداري از منظر دين با رويكردي روان شناختي

260,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر، در قلمرو سبک زندگي به ويژه همسرداري بوده که هدف اصلي نويسنده ارائه سبک همسرداري از نگاه ديني و تحليل روانشناختي براي همسران و والدين است. در اين کتاب به نوعي سبک زندگي اسلامي به صورت کامل بررسي شده که يکي از آرمان هاي انقلاب اسلامي و مسائل ضروري در زندگي اجتماعي و خانوادگي است. اين کتاب در زمينه ترويج سبک زندگي اسلامي با محوريت همسرداري است و نويسنده در اين کتاب تلاش کرده که مسائل مهم و اساسي خانواده به ويژه همسران را در زمينه تفاوت ها و بايسته هاي اخلاقي، مهارتي، عوامل نشاط و فرزندآوري و تربيتي را با قلم روان و کاربردي با بهره گيري از آموزه هاي ديني و روانشناختي بيان کند. اثر حاضر، شامل 9 فصل است که فصل نخست آن داراي مباحث کلي است که به طور طبيعي به تعريف سبک زندگي، خانواده، ارکان نخست خانواده، مشترکات زن و مرد، تفاوت هاي زن و مرد و تفاوت در علايق اشاره مي کند. فصل دوم همسران و الزامات حقوقي نام دارد که بحث تفقه و مباحثي مانند مسکن، تمکين، معاشرت، پاکدامني و عفت از مباحث مهم اين فصل است. فصل سوم همسران و تعهدات اخلاقي است که مفهوم اخلاق، جايگاه اخلاق در روابط همسران، توصيه هاي عملي و کاربردي در اين فصل ارائه مي شود. فصل چهارم همسران و آموزه هاي ديني است که مفهوم عبادات و معنويات، آثار تربيتي عبادات، اصول و روش هاي تاثيرگذاري والدين در آن اشاره شده است. فصل پنجم عوامل نشاط و شادکامي همسران مانند مباحث ارتباط کلامي و غير کلامي، نيايش با خداوند، تفريح و مسافرت، صله رحم، مهمانداري، شوخي، لباس هاي شاد و خوشرنگ، کار و اشتغال و مسائل اين چنيني در آن تبيين شده است. فصل هفتم اين کتاب داراي عنوان همسران و اشتغال است که مباحث اين فصل در زمينه کارهاي حلال و حرام، آثار و برکات کار و اشتغال و محدوده اشتغال زنان بوده است. فصل هشتم همسران و انديشه فرزندآوري بوده که در واقع نگرش اسلام به جايگاه فرزند را مورد اشاره قرار مي دهد. راه هاي تنظيم خانواده از مباحث ديگر اين فصل بوده که انواع روش هاي پيشگيري و مزيت آنها و معايب را در اين فصل شاهد هستيم.